2015.gada aprīlī ir uzsākti navigācijas zīmju izvietošanas darbi Lielupes grīvā un Lielupē

Plānots izvietot 30 navigācijas zīmes Lielupē un 14 Lielupes grīvā.

Ņemot vērā to, ka navigācijas zīmes ir iespējams izvietot tikai mierīgos laika apstākļos un tas nav izdarāms vienas dienas laikā, aicinām būtisku uzmanību pievērst Lielupes grīvas kuģa kanālam, kur plānots izvietot 14 navigācijas zīmes. Ņemot vērā to, ka Lielupes grīvas kuģa kanāls nav taisnā līnijā un kamēr tajā nav izvietotas visas 14 navigācijas zīmes, visiem ūdens transporta vadītājiem izmantojot Lielupes grīvas kuģa kanālu orientēties pēc Latvijas Jūras administrācijas 2015.gada 11.marta dziļuma mērījumiem, kas pieejami:

http://www.jurmalasosta.lv/wp-content/uploads/2015/03/lie110315-Model.pdf

Kuģojot Lielupē un Lielupes grīvā ņemt vērā, ka notiek navigācijas zīmju izvietošanas darbi un pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas izmantot Lielupes grīvas kuģa kanālu.

Ar cieņu,

Lielupes ostas pārvalde