2020.gada 22.jūlija dziļuma mērījumi Lielupes grīvas kuģu kanālā

2020.gada 22.jūlijā Latvijas jūras administrācija veica Lielupes grīvas kuģu kanāla dziļuma mērījumus.

Dziļumu mērījumu karte ir pieejama šeit.