Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” pārvaldnieka amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, jurisprudencē* vai inženierzinātnē, izglītība, kas saistīta ar transporta nozari (ostu pārvaldību un transports) vai jūrniecību (navigāciju, kuģu vadība) tiks uzskatīta par priekšrocību
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā
 • pieredze kapitālsabiedrībās vai publiskā sektora iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze finanšu, lietvedības un personāla vadībā
 • izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu
 • izpratne par būvniecības procesu organizēšanu
 • zināšanas ostas pārvaldes darbību regulējošo normatīvajos aktos
 • prasme vadīt un organizēt komandas darbu, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus
 • iniciatīva, precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta
 • vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju un sasniegt rezultātus
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām (t.sk. lietvedības sistēmu)

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • organizēt un nodrošināt pašvaldības iestādes vadību, tās teicamu darbību
 • nodrošināt ostas funkciju izpildi (galvenās: ostas navigāciju, ostas īpašumu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu īstenošanu, teicamu ostas pakalpojumu sniegšanu)
 • nodrošināt ostas infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu
 • organizēt ostas akvatorijas iznomāšanu
 • kontrolēt ostas teritoriju (atbilstoši normatīvo aktu prasībām)
 • īstenot Eiropas Savienības programmu un fondu projektus
 • nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2013.-2020.gadam (pagarināta līdz 2022.gadam) un Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam aktivitāšu ieviešanu un izpildi (t.sk. mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu)
 • izstrādāt nozares attīstības plānošanas dokumentus un izstrādāt priekšlikumus to grozījumiem 

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
 • stabilu atalgojumu 1500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem

 

Motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām), dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV), augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 15. maijam* (ieskaitot), nosūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “AMATA VAKANCEI JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES PĀRVALDNIEKS” Jūrmalas ostas pārvaldei uz e-pastu: osta@jurmala.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272; e-pasts: osta@jurmala.lv

 

  Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093816, 67093843, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv.

*- papildināta prasība par izglītību un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš.