2015.gada sezonas Lielupes grīvas kuģa kanāls

Pašvaldības iestāde “Lielupes ostas pārvalde” saskaņā…

Lielupes grīvas kuģa kanāla izmantošana 2015.gada padziļināšanas darbu laikā.

Lielupes ostas pārvalde informē, ka Lielupes grīvas kuģa…

2015.gada aprīlī ir uzsākti navigācijas zīmju izvietošanas darbi Lielupes grīvā un Lielupē

Plānots izvietot 30 navigācijas zīmes Lielupē un 14 Lielupes…

Krasta kāpu stabilizācijas - erozijas mazināšanas pasākumi Jūrmalā.

Kaugurciema krasta kāpu stabilizācija, pieberot pludmales…

Sākti krasta kāpu stabilizācijas - erozijas mazināšanas pasākumi Jūrmalā.

Lai nodrošinātu pludmales krasta aizsardzību un uzlabotu degradēto…

Tiek uzsākti ikgadējie kuģa kanāla remontdarbi (padziļināšanas darbi) Lielupes grīvā.

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde"…