Atkārtoti Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus – Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbiem līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.12:00.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JOP2020/3

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem lūdzam skatīt šeit

Jautājumi un atbildes ir pieejamas  šeit