Jūrmalas ostas noteikumi

Jūrmalas ostas pārvalde informē, ka ar 2017.gada 1.jūliju stājas spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 „Jūrmalas ostas noteikumi”.

Jūrmalas ostas noteikumi nosaka iekšējo kārtību un kuģošanas drošības prasības Jūrmalas ostā, Jūrmalas ostas zemes un akvatorijas robežas, kuģu satiksmi Jūrmalas ostas akvatorijā, kuģu stāvēšanas un vides aizsardzības noteikumus, padziļināšanas darbus Jūrmalas ostā, Jūrmalas ostas drošības uzraudzības pamatprincipus, muitas, robežapsardzības, sanitāro un ugunsdrošības režīmu ostā, ostās ņemamās maksas.

Jūrmalas ostas noteikumi ir obligāti visiem kuģiem, kas ienāk Jūrmalas ostā, kā arī komercsabiedrībām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas vai darbojas Jūrmalas ostas teritorijā.