Jūrmalas ostas pārvalde īsteno Interreg Central Baltic projektu CB239 SmartPorts

Jūrmalas ostas pārvalde īsteno Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta SmartPorts „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” aktivitātes.

Projekta mērķi:

  1. Izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem.
  2. Sekmēt mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

Jūrmalas ostas pārvaldes sasniedzamie rezultāti:

Uzstādīts aprīkojums navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību izpildei, kā arī ostu pakalpojumu paplašināšanai un uzlabošanai:

  • Peldošās tehnisko ūdeņu stacijas uzstādīšana;
  • Video novērošanas sistēmas ierīkošana;
  • Navigācijas zīmju uzstādīšana – tādējādi nodrošinot drošu kuģošanu līdz jahtklubam un ostas akvatorijā.

Izveidota interaktīvā informācijas sistēma – uzstādīti ar īpaši izstrādātu programmatūru aprīkoti skārienjūtīgi pašapkalpošanās stendi, kas nodrošinās plašu informācijas klāstu un tiešsaistes pakalpojumu iespējas ostas apmeklētājiem.

Projekta īstenošanas laiks- 2015.gada 1. oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim

 

Vairāk informācijas sadaļā  “Projekti”