Jūrmalas ostas pārvalde noslēdz 2017.gada navigācijas sezonu

Jūrmalas ostas navigācijas sezona ilgst no 10.maija līdz 15.oktobrim. Informējam, ka šobrīd aktīvi norisinās darbi pie esošo boju demontāžas kuģu kanālā un tam pieguļošajā Lielupes rajonā. Lūgums pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas kuģot, kad nav izvietotas navigācijas zīmes.

Kuģošanas līdzekļiem, kas iekļuvuši negadījumos Jūrmalas ostas kanālā, tehniskās palīdzības sniegšanai uz ūdens sazināties ar Jūrmalas ostas pārvaldi (+371 26 613 344).

2017.gada ziemas sezonas periodā Jūrmalas ostas pārvalde veiks sagatavošanās darbus, lai 2018.gadā īstenotu Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) aktivitātes un nodrošinātu Jūrmalas ostas attīstību atbilstoši Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam noteiktajam.

Uz tikšanos Jūrmalas ostā 2018.gada sezonā!