Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – 2017.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumu 2017.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem, līdz 2017.gada 28.februārim plkst.12:00.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JOP1/2017.

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt (lejupielāde):

IepirkumsPadzilinasana2017