Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – Navigācijas zīmes.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumu navigācijas zīmju piegādei, līdz 2016.gada 11.maijam plkst.15:00.

Iepirkums tiek organizēts Eiropas Savienības Pārrobežu sadarbības programmas INTERREG Central Baltic projekta Nr.CB239 “SmartPorts” ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JOP6/2016INTERREG.

Katram pretendentam ir tiesības iepazīties ar iepirkuma prasībām līdz 2016.gada 11.maijam plkst. 15:00 un Jūrmalas ostas pārvaldes mājas lapā www.jurmalasosta.lv.
Kā arī elektroniskā formā var pieprasīt iepirkuma nolikumu, rakstot uz e-pastu: osta@jurmala.lv.

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 26516777

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Andrejs Bukins

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 26516777

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt (lejupielāde):

IepirkumsNavigacija2016

Informatīvs  paziņojums par noslēgto līgumu skatīt (lejupielāde): šeit