Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – Peldošās piestātnes

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā, peldošo piestātņu piegādei un uzstādīšanai, līdz 2017.gada 15.decembra plkst.12:00.

Iepirkums tiek organizēts Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas Nr. INTERREG2/2017.

Katram pretendentam ir tiesības iepazīties ar iepirkuma prasībām klātienē līdz 2017.gada 15.decembra plkst. 12:00 un Jūrmalas ostas pārvaldes mājas lapā www.jurmalasosta.lv.
Kā arī elektroniskā formā var pieprasīt iepirkuma nolikumu, rakstot uz e-pastu: osta@jurmala.lv.

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 26516777

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Andrejs Bukins

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 26516777

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt (lejupielāde):

Piestātnes 2018 iepirkums

Paziņojums par veiktajiem grozījumiem iepirkuma nolikumā (lejupielāde):

Paziņojums par grozījumiem

Iepirkuma nolikums ar veiktajiem grozījumiem (lejupielāde):

Piestātnes 2018 iepirkums ar grozījumiem

Jautājumi un atbildes (lejupielāde):

Piestātne atbildes

Informatīvs  paziņojums par iepirkuma rezūltātu (lejupielāde):

Paziņojums par iepirkuma rezultātu INTERREG2