Krasta kāpu stabilizācijas – erozijas mazināšanas pasākumi Jūrmalā.

Kaugurciema krasta kāpu stabilizācija, pieberot pludmales smiltis, ir pirmais tāda veida pasākums Jūrmalas pilsētas piekrastē dabīgi (vētras postījumu rezultātā) degradēto kāpu stāvokļa uzlabošanai. Vēl paredzēts izstrādāt plānu par dažādu ilglaicīgu pasākumu dabisku procesu ietvaros īstenošanu ne tikai Kaugurciema pludmalē, bet arī visā Jūrmalas pilsētas pludmalē. To galvenais mērķis ir mazināt dabīgās erozijas ietekmi uz krasta kāpām. Nākamie kāpu stabilizācijas pasākumi plānoti 2015. gadā, un tie būs kāpām raksturīgo stādījumu veidošana, kārklu joslas atjaunošana, speciālu kārklu sētiņu pinumu izveide u.c. ar mērķi saglabāt esošās krasta kāpas un veicināt to attīstību.