Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēde

2016.gada 30.jūnijā Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē tika akceptēta Jūrmalas ostas attīstības programma 2015.-2022.gadam.

Jūrmalas ostu attīstības programma 2015.-2022.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti Jūrmalas ostas attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni un rīcības plāns to sasniegšanai.

Galvenā atbildīgā institūcija par Jūrmalas ostas stratēģijas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību ir Jūrmalas ostas pārvalde, kas realizē ostas pārvaldības politiku atbilstoši prioritātēm un rīcības plānam, kas tiek atjaunots reizi gadā, balstoties uz paveiktajiem darbiem, apzinātajām nepieciešamībām, veiktajām izpētēm un  secinājumiem.

Ar Jūrmalas ostas attīstības programmu var iepazīties šeit.