Lielupes dziļums iztekā

Sakarā ar ūdens līmeņa krišanos, ūdens līmenis pie Lielupes iztekas patreiz ir 2 metri, bet apzīmētajā kuģu ceļā līcī dziļums ir 2,40 metri.

Lūgums būt piesardzīgiem !