Ostas attīstības programma 2015.-2022.gadam

Apstiprināta ar Jūrmalas ostas valdes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.2/9/15 (protokols Nr. 2/15 p.9), Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr. 443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas
2015.-2022.gadam apstiprināšanu” un akceptēta Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2016.gada 30.jūnija sēdē (Protokols Nr. 3, 8.punkts)

7.nodaļa Investīciju plāns (līdz 2020.gadam) un 8.nodaļa Rīcības plāns

Apstiprināta ar Jūrmalas ostas valdes 2016.gada 6.decembra lēmumu Nr.7/3/16 (protokols Nr.7/16, p.3),  Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr. 56 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr. 443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”.

Sadarbības partneri
 
© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde