Izsludināts atkārtots iepirkums „Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas ostas pārvalde organizē atkārtotu iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2023/5, padziļināšanas darbu veikšanai 2023.gadā.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks: līdz 2023. gada 15. augusta plkst.12:00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.