Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – Navigācijas zīmju uzstādīšana

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Navigācijas zīmju uzstādīšana”, līdz 2019.gada 29.aprīļa plkst.11:00.

 

Iepirkums tiek organizēts Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas Nr. INTERREG2/2019.

Iepirkuma priekšmets: Krasta un peldošās navigācijas zīmes.

Katram pretendentam ir tiesības iepazīties ar iepirkuma prasībām klātienē līdz 2019.gada 29.aprīļa plkst. 11:00 un Jūrmalas ostas pārvaldes mājas lapā www.jurmalasosta.lv.
Kā arī elektroniskā formā var pieprasīt iepirkuma nolikumu, rakstot uz e-pastu: osta@jurmala.lv.

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 26516777

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Andrejs Bukins

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 26516777

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt (lejupielāde):

NavigacijasZimes

Informatīvs  paziņojums par iepirkuma rezūltātu (lejupielāde):

Paziņojums par iepirkumu INTERREG2_2019