Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana” pieteikšanās līdz 13.05.2021

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana”, līdz 2021.gada 13.maijam plkst.12:00.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS), ietvaros.

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. – JOP 2021/3

Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods) – 34515000-0 (Peldošās konstrukcijas), 34931000-2 (Ostu aprīkojums.)

 

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 29128272

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Laura Sutta

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 29128272

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt, lejuplādēt, ŠEIT