Entries by Lielupes ostas pārvalde

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS)

Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam  3.prioritāte “Uzlabots jahtu ostu tīkls”, 3.1. specifiskais mērķis: “Uzlabots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem” Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Projekta aktivitātes: Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta aktivitātes […]

Ūdenstilpnes nomas tiesību izsole-Priedaine 2406, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienības Priedaine 2406, Jūrmalā, daļas ar kadastra numuru 1300 005 2406, ūdenstilpes daļas 457 m2 platībā nomas tiesību izsoli. Ūdenstilpes daļa tiek iznomāta pontona, laipas novietošanai, laivu un kuteru piestātnes izveidošanai un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas […]

Par navigācijas zīmju, boju, demontāžu Jūrmalas ostas teritorijā

Laika periodā no 5.oktobra līdz 12.oktobrim norisināsies darbi pie esošo navigācijas zīmju, boju, demontāžas kuģu kanālā un tam pieguļošajā Lielupes rajonā. Lūgums pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas kuģot, kad nav izvietotas navigācijas zīmes. Kuģošanas līdzekļiem, kas iekļuvuši negadījumos Jūrmalas ostas kanālā, tehniskās palīdzības sniegšanai uz ūdens sazināties […]

Burāšanas sacensību “Jūrmalas kauss 2020” balvu fonds

No 10. līdz 12. jūlijam norisināsies regate “Jūrmalas kauss 2020” un tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā ieskaites grupā (LYS 1 un LYS 2), katra posma uzvarētājs un pārejošais kauss ieskaites grupas, ar lielāko dalībnieku skaitu, uzvarētājiem. Regates nolikums ir pieejams šeit Ūdens daudzums Lielupē ir atgriezies iepriekšējā līmenī, gaidām ciemos uz regati Jūrmalā!