Entries by Lielupes ostas pārvalde

Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu –Krasta stiprinājumu būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumu Krasta stiprinājumu būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana Tīklu ielai 10, Jūrmalā līdz 2019.gada 14. oktobrim plkst.12:00. Iepirkuma identifikācijas Nr. JOP1/2019 Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem lūdzam skatīt šeit Uzdotie jautājumi uz sniegtās atbildes lūdzam skatīt šeit

Nomas tiesību izsole

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienību Vārnukrogs 1002, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu 340 m2 , sauszemes daļu 179 m2 un Buļļupe ūdenstilpes daļu 270 m2 ,Vārnukrogā, nomas tiesību izsolei ar mērķi – izveidot laivu un kuteru piestātnes un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam […]