Entries by Lielupes ostas pārvalde

Vakance

Pārvaldnieka palīgs Ieguvumi: Plaša pieredzes ieguve par valsts iestādes darbības nodrošināšanu Prēmijas par labi novērtētu darbu Veselības apdrošināšana (sākot no septembra beigām) Pienākumi, atbildība un prasības saskaņā ar amata aprakstu (lejupielāde): VakancePalīgs Pieteikšanās līdz 26.02.2019. CV sūtīt uz e-pastu: osta@jurmala.lv Sazināsimies tikai ar nākamajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem.

Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – Navigācijas zīmju uzstādīšana

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Navigācijas zīmju uzstādīšana”, līdz 2019.gada 22.februārim plkst.11:00.   Iepirkums tiek organizēts Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. INTERREG1/2019. Iepirkuma priekšmets: Krasta un peldošās navigācijas zīmes. Katram pretendentam […]

Paaugstinātas ledus bīstamības periods

Ūdenstilpnēm aizsalstot, ņemot vērā nokrišņu daudzumu un ledus biezumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība noteikusi paaugstinātas ledus bīstamības periodu, atsevišķās vietās noteikts aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus: Lielupē – 700 metrus no upes ietekas Rīgas jūras līcī; Lielupē un Buļļupē – 200 metru rādiusā no Buļļupes ietekas Lielupē; Lielupē – 50 metru attālumā no dzelzceļa tilta un […]

2018.gada navigācijas sezonas noslēgums

Jūrmalas ostas pārvalde informē, ka ievērojot ziemas sezonas sākšanos Lielupes grīvas kuģu kanālā un Lielupes upē (Jūrmalas ostas un Jūrmalas pašvaldības teritorijā) tiek izceltas bojas. Kuģošanas līdzekļiem, kas iekļuvuši negadījumos Jūrmalas ostas teritorijā, tehniskās palīdzības sniegšanai uz ūdens sazināties ar Jūrmalas ostas pārvaldi (+371 26 613 344). Uz tikšanos jaunajā sezonā 2019.gadā!