Entries by Lielupes ostas pārvalde

Paaugstinātas ledus bīstamības periods

Ūdenstilpnēm aizsalstot, ņemot vērā nokrišņu daudzumu un ledus biezumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība noteikusi paaugstinātas ledus bīstamības periodu, atsevišķās vietās noteikts aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus: Lielupē – 700 metrus no upes ietekas Rīgas jūras līcī; Lielupē un Buļļupē – 200 metru rādiusā no Buļļupes ietekas Lielupē; Lielupē – 50 metru attālumā no dzelzceļa tilta un […]

2018.gada navigācijas sezonas noslēgums

Jūrmalas ostas pārvalde informē, ka ievērojot ziemas sezonas sākšanos Lielupes grīvas kuģu kanālā un Lielupes upē (Jūrmalas ostas un Jūrmalas pašvaldības teritorijā) tiek izceltas bojas. Kuģošanas līdzekļiem, kas iekļuvuši negadījumos Jūrmalas ostas teritorijā, tehniskās palīdzības sniegšanai uz ūdens sazināties ar Jūrmalas ostas pārvaldi (+371 26 613 344). Uz tikšanos jaunajā sezonā 2019.gadā!    

Jūrmalas osta – zaļākā osta Latvijā

Jūrmalas ostas pārvalde organizēja Zilā karoga programmas vides izglītības aktivitāti –  zīmējumu konkursu bērniem un jauniešiem, aicinot veidot ilustrāciju Jūrmalas ostas devīzei “ Jūrmalas osta – zaļākā osta Latvijā”. Pateicamies par dalību un skaistajiem zīmējumiem Jauniešu burāšanas klubam “Jūrmala”!

Meteoroloģiskās bojas dati

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) ietvaros Lielupes grīvā ir uzstādīta meteoroloģiskā boja, kas sniedz iespēju iepazīties ar tiešsaistes meteoroloģisko informāciju. Jebkuram interesentam  ir iespējams uzzināt kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti šajā sadaļā. Augstākminētā informācija atspoguļo […]