Ostas pārvalde

Ostas pārvaldes darbinieki organizē ostas pārvaldes ikdienas darbību.

Elviss Venters

Elviss Venters

Ostas pārvaldnieka pienākumu izpildītājs

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i.
Tālr. 67093907
E-pasts: elviss.venters@jurmala.lv

Laura Sutta

Laura Sutta

Ostas pārvaldnieka palīgs (prombūtnē)

laura.sutta@jurmala.lv
Tel.+371 29128272

Pēteris Pētersons

Pēteris Pētersons

Ostas uzraugs-dispečers

peteris.petersons@jurmala.lv
Tel. +371 26613344

Sveiki! Mēs labprāt sadarbotos ar Tevi. Ja ir kādi piedāvājumi vai jautājumi, droši raksti mums!

  • Saskaņā ar Jūrmalas ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai

  • Atbilstoši kompetencei rīkojas ar kustamo un nekustamo īpašumu

  • Slēdz līgumus ar īpašniekiem par kopējo hidrotehnisko būvju izmantošanu ostas vajadzībām

  • Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar izglītības iestādēm, kas sagatavo jūrniecības un ostu saimniecības speciālistus, kā arī citām organizācijām un institūcijām

  • Ierosina veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām

  • Ja nepieciešams, sniedz palīdzību Jūrmalas pilsētas domei, lai uzturētu un attīstītu pašvaldības infrastruktūras objektus ostas teritorijā

  • Veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus

Ostas valde

Ostas augstākā lēmējinstitūcija ir ostas valde, kuru ieceļ saskaņā ar Likumu par ostām 26. pantu. Jūrmalas ostas valdē ir deviņi pārstāvji.

Arturs Grants

Arturs Grants

Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītājs
Guntars Anspoks

Guntars Anspoks

Jūrmalas domes deputāts, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks
Rita Sproģe

Rita Sproģe

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Andris Maldups

Andris Maldups

Valdes loceklis. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Departamenta direktores vietnieks - Transporta loģistikas nodaļas vadītājs
Normunds Riekstiņš

Normunds Riekstiņš

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors

Kaspars Lore

Kaspars Lore

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors
Jānis Lagūns

Jānis Lagūns

SIA „Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis
Aivars Vētra

Aivars Vētra

Biedrības "Jūrmalas Zaļais Jahtklubs" valdes loceklis

Madars Laurs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta direktors
Sadarbības partneri
 
© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde