Ostas pakalpojumi

Ostas peldlīdzekļu izmantošana

  • Pakalpojums
  • Tehniskās palīdzības sniegšana uz ūdens
  • Peldošo priekšmetu pārvietošana pa ūdeni (neliels pontons utt.)
  • Motorlaivas nodrošināšana publiskos pasākumos
  • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu
  • Cena, EUR
  • 25 EUR/h, katra nākamā stunda 20 EUR
  • 30 EUR/h

  • 20 EUR/h, katra nākamā stunda 10 EUR
  • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu

Informācija par Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā esošām zemes vienībām, kurās pieejama sauszemes daļas un publisku ūdeņu izmantošanai


Nr. p.k. Nekustamā īpašuma nosaukums (atbilstoši NĪVKIS) Nekustamā īpašuma Kadastra numurs Kopējā platība     (m2) Nekustamā īpašuma veids    (zeme/ ēka/ būve/vai cits)
1. Jūras piekrastes josla 13000020102 155868 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
2 Buļļupe 13000011003 61200 Ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
3 Lielupe 13000022301 1874000 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
4 Lielupe 13000031105 330400 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
5 Lielupe 13000031106 18200 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
6 Lielupe (piestātne pie Vikingu iela 12) 13000048302 64200 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
7 Priedaine 2402 13000052402 412319 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
8 Priedaine 2406 13000052406 56894 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
9 Stirnurags 1107 13000031107 7004 zeme un ūdenstilpne (uzmērīta  zemes vienība)
10 Vārnukrogs 0401 13000010401 53753 zeme un ūdenstilpne (projektēta zemes vienība)
Sadarbības partneri

 

Izsludināts iepirkums “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2024/1, padziļināšanas darbu veikšanai 2024.gadā.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks: līdz 2024. gada 23. februāra plkst.14:00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Apstiprināti Jahtkluba “Jūrmala” piestātnes pakalpojumu izcenojumi 2023.gadam

Jūrmalas ostas pārvalde apstiprināja 2023.gada piestātnes Jūrmalā, Tīklu ielā 10 un Tīklu ielā 17 pakalpojumu izcenojumus

jahtklubam “Jūrmala”. Lūdzam pievērst uzmanību izmaiņām! 

Aicinām aplūkot zemāk esošo saiti, lai uzzinātu vairāk:

Paziņojums par Lielupes grīvas kuģu kanāla dziļumu Navigācija slēgta

Jūrmalas ostas pārvalde pamatojoties uz 2021.gada 8.aprīļa VSIA “Latvijas jūras administrācija” veikatajiem dziļuma mērījumiem Lielupes grīvā un Lielupē informē, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls vietām ir no 0.90 cm līdz 1,7m dziļš, attiecīgi Navigācija Lielupes grīvā un kuģu kanālā ir slēgta.

Lūgums pievērst uzmanību 2021.gada 8.aprīļa dziļuma mērījumiem.

Lejuplādēt pdf failu ir iepsējams šeit.

© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde