Jūrmalas ostas pārvalde

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas ostas pārvalde” ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņa ar likumu Par ostām un 2015. gada 9.jūlija Jūrmalas ostas pārvaldes nolikumu Nr. 32.

Devīze

JŪRMALAS OSTA – ZAĻĀKĀ OSTA LATVIJĀ!

Misija un mērķi

 • Lai nodrošinātu Jūrmalas ostas vietējo un starptautisko konkurētspēju un piesaistītu uzņēmēju un tūristu interesi, ir jāattīsta infrastruktūra, tai skaitā:

  • Hidrotehniskās būves un navigācijas aprīkojums drošai kuģošanai,
  • Piemēroti apstākļi piestātņu būvei, tai skaitā nostiprinot un sagatavojot krastus,
  • Pieejama sauszemes infrastruktūra, tai skaitā ielas un ceļi, sabiedriskais transports, elektrība,
  • Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas (sadarbībā ar Jūrmalas pilsētu),
  • Upju transporta infrastruktūra (pasažieru kuģīšu piestātnes) pasažieru pārvadājumiem un tūrisma aktivitātēm
 • Lai veicinātu ostas teritorijas efektīvu izmantošanu un tūristu piesaisti, ir jāattīsta sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem uzņēmumiem, lai Jūrmalas ostā attīstītu:

  • Jahtu piestātnes un ar to darbību saistītos pakalpojumus,
  • Jahtu tehniskās apkopes un ziemošanas pakalpojumus, tai skaitā ārvalstu klientiem,
  • Piekrastes zvejniecības, makšķerēšanas, ūdenssporta un citus tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumus
 • Uzņēmējus un potenciālos ceļotājus ir nepieciešams informēt par Jūrmalas ostu kā drošas kuģošanas un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas vietu. Ostas atpazīstamība ir jāveicina:

  • Aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties starptautiskajās nozares organizācijās,
  • Īstenojot publicitātes pasākumus,
  • Attīstot ostu atbilstoši jahtu ostu Zilā karoga standartam.

Galvenie uzdevumi

Saskaņā ar ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai.

Vīzija

Jūrmalas osta – kvalitatīvākais jahtu ostas pakalpojumu sniedzējs Latvijas un ārvalstu kuģošanas transportlīdzekļiem, kā arī nozīmīgs Jūrmalas pilsētas – lielākā Baltijas jūras kūrorta – attīstības dzinējspēks, kas veicinās:

 •  Jūrmalnieku dzīves kvalitātes, tai skaitā nodarbinātības un vides uzlabošanos,
 •  Jūrmalas kā kūrorta un tūristu piesaistes centra attīstību,
 •  Rīgas jūras līča iekļaušanu burāšanas maršrutos.
Sadarbības partneri
 
© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde