Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” Lietveža amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība, vēlams akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze dokumentu pārvaldībā ilgāk par diviem gadiem;
 • labas zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldībā;
 • spēja izstrādāt iestādes lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
 • prasmes sagatavot dokumentus ar iestādes darbību kompetences ietvaros
 • labas datorprogrammu un elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu lietošanas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē;
 • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai;
 • piedalīties iestādes dokumentu pārvaldības reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • reģistrēt saņemtos/nosūtītos dokumentus dokumentu pārvaldības programmā un veikt nepieciešamās saskaņošanas procedūras;
 • sekot līdzi sagatavoto un iesniegto dokumentu projektu atbilstību dokumentu pārvaldības prasībām;
 • kontrolēt juridisko un fizisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un atbilžu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
 • nosūtīt iestādes dokumentus adresātiem;
 • izstrādāt iestādes lietu nomenklatūru;
 • kontrolēt dokumentu izpildes terminus;
 • nodrošināt dokumentu uzglabāšanu iestādes arhīvā un organizēt dokumentu nodošanu Latvijas nacionālajā arhīvā;
 • sagatavot iestādes dokumentu projektus (sarakste, izziņas, pilnvaras, sēžu protokolus, rīkojumus, pavēles u.c.)

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • stabilu atalgojumu 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem;
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.novembrim (ieskaitot) nosūtīt uz e-pastu: osta@jurmala.lv ar norādi AMATA VAKANCEI “JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES LIETVEDIS ”

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272, e-pasts: osta@jurmala.lv

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir PI “Jūrmalas ostas pārvalde, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: osta@jurmala.lv. 3) nepieciešama atbilstība Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī” 5.3 punktam.

 

Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” Pārvaldnieka palīga amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā akadēmiskā izglītība;
 • pieredze (t.sk. ārējo finanšu instrumentu piesaistes), lietvedības, biroja, juridisku, finanšu un personāla organizēšanas jautājumos;
 • prasmes sagatavot dokumentus ar iestādes darbību kompetences ietvaros;
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu;
 • spēja patstāvīgi plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus;
 • prasme organizēt darbu, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta;
 • vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju un sasniegt rezultātus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām, lietvedības sistēmu;
 • angļu valodas prasmes.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • organizēt un nodrošināt ostas pārvaldnieka palīga uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt ostas pārvaldes lietvedības, administratīvo un saimniecisko darbību;
 • dokumentu un tā satura sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • ostas pārvaldes biroja darba organizēšana;
 • nodrošināt ostas pārvaldes valdes darba organizēšanu un atbilstošu materiālu sagatavošanu;
 • Eiropas Savienības programmu un fondu projektu piesaiste un īstenošana;
 • nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2013.-2020.gadam (pagarināta līdz 2022.gadam) un Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam aktivitāšu ieviešanu un izpildi (t.sk. mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu, uzraudzības ziņojuma sagatavošanu);
 • ostas darba plāna izstrādes organizēšana;
 • nodrošināt ostas pārvaldes datu bāzes, mājas lapas aktualizēšanu, satura kontroli;
 • atskaišu un pārskatu sagatavošana.

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz noteiktu laiku;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • stabilu atalgojumu 1140 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem;
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.novembrim (ieskaitot) nosūtīt uz e-pastu: osta@jurmala.lv ar norādi AMATA VAKANCEI “JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES PĀRVALDNIEKA PALĪGS ”

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272, e-pasts: osta@jurmala.lv

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir PI “Jūrmalas ostas pārvalde, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: osta@jurmala.lv. 3) nepieciešama atbilstība Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī” 5.3 punktam.

 

Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” pārvaldnieka amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, jurisprudencē* vai inženierzinātnē, izglītība, kas saistīta ar transporta nozari (ostu pārvaldību un transports) vai jūrniecību (navigāciju, kuģu vadība) tiks uzskatīta par priekšrocību
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā
 • pieredze kapitālsabiedrībās vai publiskā sektora iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze finanšu, lietvedības un personāla vadībā
 • izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu
 • izpratne par būvniecības procesu organizēšanu
 • zināšanas ostas pārvaldes darbību regulējošo normatīvajos aktos
 • prasme vadīt un organizēt komandas darbu, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus
 • iniciatīva, precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta
 • vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju un sasniegt rezultātus
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām (t.sk. lietvedības sistēmu)

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • organizēt un nodrošināt pašvaldības iestādes vadību, tās teicamu darbību
 • nodrošināt ostas funkciju izpildi (galvenās: ostas navigāciju, ostas īpašumu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu īstenošanu, teicamu ostas pakalpojumu sniegšanu)
 • nodrošināt ostas infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu
 • organizēt ostas akvatorijas iznomāšanu
 • kontrolēt ostas teritoriju (atbilstoši normatīvo aktu prasībām)
 • īstenot Eiropas Savienības programmu un fondu projektus
 • nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2013.-2020.gadam (pagarināta līdz 2022.gadam) un Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam aktivitāšu ieviešanu un izpildi (t.sk. mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu)
 • izstrādāt nozares attīstības plānošanas dokumentus un izstrādāt priekšlikumus to grozījumiem 

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
 • stabilu atalgojumu 1500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem

 

Motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām), dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV), augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 15. maijam* (ieskaitot), nosūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “AMATA VAKANCEI JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES PĀRVALDNIEKS” Jūrmalas ostas pārvaldei uz e-pastu: osta@jurmala.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272; e-pasts: osta@jurmala.lv

 

  Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093816, 67093843, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv.

*- papildināta prasība par izglītību un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš.