ATCELTS - Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – Jahtkluba moduļu ēkas būvniecība.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas…

ATCELTS - Iepirkums Nr.JOP1/2016 -2016.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas…

Lielupes ostas pārvalde organizē iepirkumu – Lielupes grīvas hidrotehnisko aizsargbūvju priekšizpēte.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…

Iepirkums Nr.LOP2/2015 -2015.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…