Iepirkums Nr.2/2014

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…