Ostas pārvalde

Mēs esam komanda, kas sastāv no profesionāļiem. Gatavi pieņemt izaicinājumus.

Ostas pārvaldnieks
Ostas pārvaldnieka palīgs

osta@jurmala.lv

Pēteris Pētersons

Pēteris Pētersons

Ostas uzraugs-dispečers

peteris.petersons@jurmala.lv

Sveiki! Mēs labprāt sadarbotos ar Tevi. Ja ir kādi piedāvājumi vai jautājumi, droši raksti mums!

  • Saskaņā ar Jūrmalas ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai

  • Atbilstoši kompetencei rīkojas ar kustamo un nekustamo īpašumu

  • Slēdz līgumus ar īpašniekiem par kopējo hidrotehnisko būvju izmantošanu ostas vajadzībām

  • Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar izglītības iestādēm, kas sagatavo jūrniecības un ostu saimniecības speciālistus, kā arī citām organizācijām un institūcijām

  • Ierosina veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām

  • Ja nepieciešams, sniedz palīdzību Jūrmalas pilsētas domei, lai uzturētu un attīstītu pašvaldības infrastruktūras objektus ostas teritorijā

  • Veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus

Ostas valde

Ostas augstākā lēmējinstitūcija ir ostas valde, kuru ieceļ saskaņā ar Likumu par ostām 26. pantu. Jūrmalas ostas valdē ir deviņi pārstāvji.

Jānis Artemjevs

Jānis Artemjevs

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs

janis.artemjevs@jurmala.lv

Andris Maldups

Andris Maldups

Valdes loceklis. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors.
Jānis Lediņš

Jānis Lediņš

Pilsētsaimniecības un drošības komitejas priekšsēdētājs, Jūrmalas pilsētas domes deputāts

j.ledins@jpd.gov.lv

Normunds Riekstiņš

Normunds Riekstiņš

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors
Kristīne Kapusta

Kristīne Kapusta

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības fondu jautājumos
Rita Sproģe

Rita Sproģe

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
Jānis Apens

Jānis Apens

SIA „Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis
Aivars Vētra

Aivars Vētra

Jūrmalas Zaļais Jahtklubs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis (Valsts vides dienesta pārstāvis) nav deleģēts
Sadarbības partneri
 
© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde