Jūrmalas ostas pārvaldes dalība izstādēs Vācijā un Zviedrijā

Šogad Jūrmalas ostas pārvalde ir piedalījusies starptautiskās burāšanas un ūdenstūrisma izstādēs “boot Düsseldorf” 19.01.2018-27.01.2018, Diseldorfā, Vācijā, un “Allt För Sjön” 03.03.2018-11.03.2018 Stokholmā, Zviedrijā.

Dalība izstādēs sniedza iespēju prezentēt Jūrmalas ostu un pilsētu un piesaistīt jaunus potenciālos viesus Jūrmalas ostai kā galamērķim. Kopā ar Jūrmalas ostas pārvaldi stendā darbojās arī Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” partneri. Šī projekta kopīgs mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

Tādēļ dalība starptautiskās burāšanas, ūdenstūrisma izstādēs projekta partneriem apvieno kopīgu mērķi – piesaistīt ārvalstu burātājus, prezentējot mazo ostu piedāvājumus un pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem viesiem no ārvalstīm. Dalība šāda veida izstādēs mazajām ostām paver jaunas sadarbības iespējas un tās apmeklētājiem ļauj atklāt jaunus galamērķus.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.