Ostas pakalpojumi

Ostas peldlīdzekļu izmantošana

 • Pakalpojums
 • Tehniskās palīdzības sniegšana uz ūdens
 • Peldošo priekšmetu pārvietošana pa ūdeni (neliels pontons utt.)
 • Motorlaivas nodrošināšana publiskos pasākumos
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu
 • Cena, EUR
 • 25 EUR/h, katra nākamā stunda 20 EUR
 • 30 EUR/h

 • 20 EUR/h, katra nākamā stunda 10 EUR
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu

Ūdens teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Ūdenstilpju nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 0,71 par 1 kvadrātmetru gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par ūdenstilpes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver Lielupes izmantošanas situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.);
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no ūdenstilpnes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Zemes teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Zemes nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru zemes gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par zemes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu;
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no zemes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
Sadarbības partneri

 

Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” pārvaldnieka amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, jurisprudencē* vai inženierzinātnē, izglītība, kas saistīta ar transporta nozari (ostu pārvaldību un transports) vai jūrniecību (navigāciju, kuģu vadība) tiks uzskatīta par priekšrocību
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā
 • pieredze kapitālsabiedrībās vai publiskā sektora iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze finanšu, lietvedības un personāla vadībā
 • izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu
 • izpratne par būvniecības procesu organizēšanu
 • zināšanas ostas pārvaldes darbību regulējošo normatīvajos aktos
 • prasme vadīt un organizēt komandas darbu, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus
 • iniciatīva, precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta
 • vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju un sasniegt rezultātus
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām (t.sk. lietvedības sistēmu)

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • organizēt un nodrošināt pašvaldības iestādes vadību, tās teicamu darbību
 • nodrošināt ostas funkciju izpildi (galvenās: ostas navigāciju, ostas īpašumu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu īstenošanu, teicamu ostas pakalpojumu sniegšanu)
 • nodrošināt ostas infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu
 • organizēt ostas akvatorijas iznomāšanu
 • kontrolēt ostas teritoriju (atbilstoši normatīvo aktu prasībām)
 • īstenot Eiropas Savienības programmu un fondu projektus
 • nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2013.-2020.gadam (pagarināta līdz 2022.gadam) un Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam aktivitāšu ieviešanu un izpildi (t.sk. mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu)
 • izstrādāt nozares attīstības plānošanas dokumentus un izstrādāt priekšlikumus to grozījumiem 

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
 • stabilu atalgojumu 1500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem

 

Motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām), dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV), augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 15. maijam* (ieskaitot), nosūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “AMATA VAKANCEI JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES PĀRVALDNIEKS” Jūrmalas ostas pārvaldei uz e-pastu: osta@jurmala.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272; e-pasts: osta@jurmala.lv

 

  Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093816, 67093843, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv.

*- papildināta prasība par izglītību un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš.

 

Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana” pieteikšanās līdz 13.05.2021

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana”, līdz 2021.gada 13.maijam plkst.12:00.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS), ietvaros.

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. – JOP 2021/3

Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods) – 34515000-0 (Peldošās konstrukcijas), 34931000-2 (Ostu aprīkojums.)

 

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 29128272

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Laura Sutta

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 29128272

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt, lejuplādēt, ŠEIT

Paziņojums par Lielupes grīvas kuģu kanāla dziļumu Navigācija slēgta

Jūrmalas ostas pārvalde pamatojoties uz 2021.gada 8.aprīļa VSIA “Latvijas jūras administrācija” veikatajiem dziļuma mērījumiem Lielupes grīvā un Lielupē informē, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls vietām ir no 0.90 cm līdz 1,7m dziļš, attiecīgi Navigācija Lielupes grīvā un kuģu kanālā ir slēgta.

Lūgums pievērst uzmanību 2021.gada 8.aprīļa dziļuma mērījumiem.

Lejuplādēt pdf failu ir iepsējams šeit.

© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde