Ostas pakalpojumi

Ostas peldlīdzekļu izmantošana

 • Pakalpojums
 • Tehniskās palīdzības sniegšana uz ūdens
 • Peldošo priekšmetu pārvietošana pa ūdeni (neliels pontons utt.)
 • Motorlaivas nodrošināšana publiskos pasākumos
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu
 • Cena, EUR
 • 25 EUR/h, katra nākamā stunda 20 EUR
 • 30 EUR/h

 • 20 EUR/h, katra nākamā stunda 10 EUR
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu

Ūdens teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Ūdenstilpju nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 0,71 par 1 kvadrātmetru gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par ūdenstilpes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver Lielupes izmantošanas situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.);
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no ūdenstilpnes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Zemes teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Zemes nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru zemes gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par zemes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu;
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no zemes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Ūdenstilpnes nomas tiesību izsole-Priedaine 2406, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienības…

Par navigācijas zīmju, boju, demontāžu Jūrmalas ostas teritorijā

Laika periodā no 5.oktobra līdz 12.oktobrim norisināsies darbi…

Burāšanas sacensību “Jūrmalas kauss 2020” balvu fonds

No 10. līdz 12. jūlijam norisināsies regate “Jūrmalas…

Regate - JŪRMALAS KAUSS 2020

No 10. līdz 12. jūlijam sadarbībā ar Igaunijas – Latvijas…

2020.gada navigācijas sezona

Informējam, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls ar navigācijas…

Esiet atbildīgi arī pret ronēniem!

Atgādinām par pareizu rīcību, liedagā sastopot roņu mazuli. …

Sadarbības partneri
 

Burāšanas sacensību “Jūrmalas kauss 2020” balvu fonds

No 10. līdz 12. jūlijam norisināsies regate “Jūrmalas kauss 2020” un tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā ieskaites grupā (LYS 1 un LYS 2), katra posma uzvarētājs un pārejošais kauss ieskaites grupas, ar lielāko dalībnieku skaitu, uzvarētājiem.

Regates nolikums ir pieejams šeit

Ūdens daudzums Lielupē ir atgriezies iepriekšējā līmenī, gaidām ciemos uz regati Jūrmalā!

 

Regate – JŪRMALAS KAUSS 2020

No 10. līdz 12. jūlijam sadarbībā ar Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, „Jahtklubs ENGURE” un “Jūrmalas ostas pārvalde” norisināsies regate “Jūrmalas kauss 2020”.

Regate notiks Rīgas jūras līcī, maršrutā Lielupe – Engure – Lielupe.

Regates programma:
10. jūlijs, piektdiena:

 • Dalībnieku reģistrācija Jahtu ostā “Jūrmala”, Buļļciemā no 15.00 līdz 20:00

11. jūlijs, sestdiena:

 • Dalībnieku reģistrācija Jahtu ostā “Jūrmala”, Buļļciemā no 08:00 līdz 10:00

Atklāšanas parāde 10:30

 • Plānotais brīdinājuma signāls pirmajam posmam Lielupe – Engure pirmajai
  starta grupai 12:00

12. jūlijs, svētdiena:

 • Kapteiņu sapulce 9.30
 • Plānotais brīdinājuma signāls ceturtā posma Engure – Lielupe pirmajai starta
  grupai 10.30;
 • Uzvarētāju apbalvošana ar piemiņas balvām Jahtu ostā “Jūrmala” pēc visu
  jahtu finiša.

Viss regates nolikums ir pieejams šeit

Atkārtoti Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus – Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbiem līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.12:00.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JOP2020/3

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem lūdzam skatīt šeit

Jautājumi un atbildes ir pieejamas  šeit

© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde