Lielupes ostas pārvalde organizē iepirkumu – Lielupes grīvas hidrotehnisko aizsargbūvju priekšizpēte.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…

Iepirkums Nr.LOP2/2015 -2015.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…

Iepirkums Nr.LOP1/2015 - Par motorlaivas piegādi

Lielupes ostas pārvalde organizē iepirkumu  Par motorlaivas…

Iepirkums Nr.1/2014

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…

Iepirkums Nr.2/2014

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas…