Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana” pieteikšanās līdz 13.05.2021

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana”, līdz 2021.gada 13.maijam plkst.12:00.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS), ietvaros.

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. – JOP 2021/3

Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods) – 34515000-0 (Peldošās konstrukcijas), 34931000-2 (Ostu aprīkojums.)

 

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 29128272

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Laura Sutta

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 29128272

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt, lejuplādēt, ŠEIT

Atkārtots iepirkums “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas ostas pārvalde organizē atkārtotu iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2021/2

Jūrmalas ostas pārvalde aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi” ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20.aprīlim plkst.12:00 Jūrmalas ostas pārvaldē, Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, LV-2015, piedāvājumus iesniedzot personīgi (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem lūdzam skatīt šeit

Paziņojums par veiktajiem grozījumiem 01.04.2021 iepirkuma nolikumā skatīt šeit

Grozījumi veikti Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā, kas nosaka orientējošo izsmeļamās grunts apjomu.

Izbeigts iepirkums “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas ostas pārvaldes iepirkumu komisija 2021.gada 30.martā pārtrauca iepirkumumu  “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2021/1, jo piedāvājumi ieprikumā netika iesniegti (2021.gada 30.marta iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.2 ieprikumam ID Nr. JOP 2021/1).

 

Cenu aptauja “Krasta nostiprinājuma un jahtu un laivu piestātnes būvprojekta izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā”

Jūrmalas pašvaldības iestāde “Jūrmalas ostas pārvalde” organizē Cenu aptauju “Krasta nostiprinājuma un jahtu un laivu piestātnes būvprojekta izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā”.

Piedāvājumus ir jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi – osta@jurmala.lv līdz 2020.gada 15.jūnijam, plkst. 12:00

Cena par Būvprojekta izstrādi nevar pārsniegt 16 300,00 EUR (t.sk.  pievienotās  vērtības nodoklis (PVN)  un visas nodevas, kas nepieciešamas Būvprojekta izstrādei).

Projekts ir jānodod Pasūtītājam līdz 2020.gada 20.decembrim.

Nosacījumi dalībai Cenu aptaujā:

  1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība;
  2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu;
  3. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā Cenu aptaujā noteikto Būvprojekta izpildi noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā;
  4. Pretendenta pieredze līdzīgu darbu izpildē (pie pieteikuma jāpievieno informācija par pretendenta pieredzi).

Projektēšanas uzdevums ir pieejams šeit.