Ostas pakalpojumi

Ostas peldlīdzekļu izmantošana

 • Pakalpojums
 • Tehniskās palīdzības sniegšana uz ūdens
 • Peldošo priekšmetu pārvietošana pa ūdeni (neliels pontons utt.)
 • Motorlaivas nodrošināšana publiskos pasākumos
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu
 • Cena, EUR
 • 25 EUR/h, katra nākamā stunda 20 EUR
 • 30 EUR/h

 • 20 EUR/h, katra nākamā stunda 10 EUR
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu

Ūdens teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Ūdenstilpju nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 0,71 par 1 kvadrātmetru gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par ūdenstilpes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver Lielupes izmantošanas situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.);
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no ūdenstilpnes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Zemes teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Zemes nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru zemes gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par zemes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu;
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no zemes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Ūdenstilpnes nomas tiesību izsole-Priedaine 2406, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienības…

Par navigācijas zīmju, boju, demontāžu Jūrmalas ostas teritorijā

Laika periodā no 5.oktobra līdz 12.oktobrim norisināsies darbi…

Burāšanas sacensību “Jūrmalas kauss 2020” balvu fonds

No 10. līdz 12. jūlijam norisināsies regate “Jūrmalas…

Regate - JŪRMALAS KAUSS 2020

No 10. līdz 12. jūlijam sadarbībā ar Igaunijas – Latvijas…

2020.gada navigācijas sezona

Informējam, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls ar navigācijas…

Esiet atbildīgi arī pret ronēniem!

Atgādinām par pareizu rīcību, liedagā sastopot roņu mazuli. …

Sadarbības partneri
 

Cenu aptauja “Krasta nostiprinājuma un jahtu un laivu piestātnes būvprojekta izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā”

Jūrmalas pašvaldības iestāde “Jūrmalas ostas pārvalde” organizē Cenu aptauju “Krasta nostiprinājuma un jahtu un laivu piestātnes būvprojekta izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā”.

Piedāvājumus ir jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi – osta@jurmala.lv līdz 2020.gada 15.jūnijam, plkst. 12:00

Cena par Būvprojekta izstrādi nevar pārsniegt 16 300,00 EUR (t.sk.  pievienotās  vērtības nodoklis (PVN)  un visas nodevas, kas nepieciešamas Būvprojekta izstrādei).

Projekts ir jānodod Pasūtītājam līdz 2020.gada 20.decembrim.

Nosacījumi dalībai Cenu aptaujā:

 1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība;
 2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu;
 3. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā Cenu aptaujā noteikto Būvprojekta izpildi noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā;
 4. Pretendenta pieredze līdzīgu darbu izpildē (pie pieteikuma jāpievieno informācija par pretendenta pieredzi).

Projektēšanas uzdevums ir pieejams šeit.

2020.gada navigācijas sezona

Informējam, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls ar navigācijas zīmēm ir daļēji iezīmēts, tādēļ iesakām turēties kuģu ceļā pa vidu. Pašlaik ir izvietots pirmais, piektais un sestais boju pāris.

Lūdzam būt piesardzīgiem un izvērtēt savas spējas doties ūdeņos. Papildus informāciju variet iegūt sazinoties ar Jūrmalas ostas pārvaldes uzraugu-dispečeru (Atbalsta tālrunis +371 26 613 344).

Navigācijas sezona tiks atklāta pēc kuģu kanāla padziļināšanas darbiem Lielupes grīvā un Latvijas Jūras administrācijas saskaņojuma saņemšanas par izvietotajām navigācijas zīmēm.

Esiet atbildīgi arī pret ronēniem!

Atgādinām par pareizu rīcību, liedagā sastopot roņu mazuli.

 • Turieties no ronēna pa gabalu, bet savu suni pastaigā vedat pavadiņā. 
 • Iedzīvotājiem pludmalē atrastos ronēnus pašiem nav ļauts glābt, jo tā tiek apdraudēta gan ronēna, gan glābēja veselība. Palīdzība nepieciešama tikai bīstami savainotiem ronēniem. Šādā gadījumā lūgums zvanīt Dabas aizsardzības pārvaldei pa tālruņa numuriem:
  • 27878099 (Kurzeme);
  • 26424972 (Pierīga);
  • 26329412 (Vidzeme).

  Tikai nepieciešamības gadījumā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti dosies pie roņu mazuļa un, pēc situācijas izvērtēšanas, lems par turpmāko rīcību – roņa pārvietošanu vai nogādāšanu  uz Rīgas Zooloģisko dārzu atlabšanai.

 • Vairāk informācijas ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā (šeit)

  Atrastu mirušu roņu gadījumā jāinformē vietējā pašvaldība, jo bojā gājušo dzīvnieku savākšana ietilpst pašvaldību funkcijās.

© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde