Nomas tiesību izsole

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienību Vārnukrogs 1002, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu 340 m2 , sauszemes daļu 179 m2 un Buļļupe ūdenstilpes daļu 270 m2 ,Vārnukrogā, nomas tiesību izsolei ar mērķi – izveidot laivu un kuteru piestātnes un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam uz pieciem gadiem.

Izsoles noteikumi apstiprināti Jūrmalas ostas pārvaldes 2019.gada 10. maija valdes lēmumā Nr. 2/3¹/19. Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2019.gada 20. septembrim plkst. 16.00. Izsole noteikta – 2019.gada 25. septembrī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domes zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Tālrunis uzziņām 29128272

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs nomas tiesību izsoles norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir PI “Jūrmalas ostas pārvalde, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: osta@jurmala.lv