Atkārtots ieprikums „Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, iesniegšana līdz 2024.gada 21.jūnijam plkst.14:00

Jūrmalas ostas pārvalde ir izsludinājusi atkārtotu iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2024/3, padziļināšanas darbu veikšanai 2024.gadā.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks: līdz 2024.gada 21.jūnijam plkst.14:00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Ieprikuma dokumentācija pieejama šeit.