Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” Lietveža amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība, vēlams akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze dokumentu pārvaldībā ilgāk par diviem gadiem;
 • labas zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldībā;
 • spēja izstrādāt iestādes lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
 • prasmes sagatavot dokumentus ar iestādes darbību kompetences ietvaros
 • labas datorprogrammu un elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu lietošanas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē;
 • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai;
 • piedalīties iestādes dokumentu pārvaldības reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • reģistrēt saņemtos/nosūtītos dokumentus dokumentu pārvaldības programmā un veikt nepieciešamās saskaņošanas procedūras;
 • sekot līdzi sagatavoto un iesniegto dokumentu projektu atbilstību dokumentu pārvaldības prasībām;
 • kontrolēt juridisko un fizisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un atbilžu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
 • nosūtīt iestādes dokumentus adresātiem;
 • izstrādāt iestādes lietu nomenklatūru;
 • kontrolēt dokumentu izpildes terminus;
 • nodrošināt dokumentu uzglabāšanu iestādes arhīvā un organizēt dokumentu nodošanu Latvijas nacionālajā arhīvā;
 • sagatavot iestādes dokumentu projektus (sarakste, izziņas, pilnvaras, sēžu protokolus, rīkojumus, pavēles u.c.)

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • stabilu atalgojumu 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem;
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.novembrim (ieskaitot) nosūtīt uz e-pastu: osta@jurmala.lv ar norādi AMATA VAKANCEI “JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES LIETVEDIS ”

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272, e-pasts: osta@jurmala.lv

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir PI “Jūrmalas ostas pārvalde, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: osta@jurmala.lv. 3) nepieciešama atbilstība Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī” 5.3 punktam.

 

Aicinām pieteikties Pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” Pārvaldnieka palīga amatam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

PRASĪBAS:

 • augstākā akadēmiskā izglītība;
 • pieredze (t.sk. ārējo finanšu instrumentu piesaistes), lietvedības, biroja, juridisku, finanšu un personāla organizēšanas jautājumos;
 • prasmes sagatavot dokumentus ar iestādes darbību kompetences ietvaros;
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu;
 • spēja patstāvīgi plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus;
 • prasme organizēt darbu, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta;
 • vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju un sasniegt rezultātus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām, lietvedības sistēmu;
 • angļu valodas prasmes.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • organizēt un nodrošināt ostas pārvaldnieka palīga uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt ostas pārvaldes lietvedības, administratīvo un saimniecisko darbību;
 • dokumentu un tā satura sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • ostas pārvaldes biroja darba organizēšana;
 • nodrošināt ostas pārvaldes valdes darba organizēšanu un atbilstošu materiālu sagatavošanu;
 • Eiropas Savienības programmu un fondu projektu piesaiste un īstenošana;
 • nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2013.-2020.gadam (pagarināta līdz 2022.gadam) un Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam aktivitāšu ieviešanu un izpildi (t.sk. mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu, uzraudzības ziņojuma sagatavošanu);
 • ostas darba plāna izstrādes organizēšana;
 • nodrošināt ostas pārvaldes datu bāzes, mājas lapas aktualizēšanu, satura kontroli;
 • atskaišu un pārskatu sagatavošana.

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz noteiktu laiku;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • stabilu atalgojumu 1140 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem;
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.novembrim (ieskaitot) nosūtīt uz e-pastu: osta@jurmala.lv ar norādi AMATA VAKANCEI “JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDES PĀRVALDNIEKA PALĪGS ”

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 29128272, e-pasts: osta@jurmala.lv

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir PI “Jūrmalas ostas pārvalde, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: osta@jurmala.lv. 3) nepieciešama atbilstība Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī” 5.3 punktam.

 

Jūrmalas ostas pārvalde organizē iepirkumu – “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana” pieteikšanās līdz 13.05.2021

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā “Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana”, līdz 2021.gada 13.maijam plkst.12:00.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS), ietvaros.

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. – JOP 2021/3

Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods) – 34515000-0 (Peldošās konstrukcijas), 34931000-2 (Ostu aprīkojums.)

 

Pasūtītājs:

Jūrmalas ostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000518538

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: 29128272

e-pasts: osta@jurmala.lv

Kontaktpersonas :

Vārds, uzvārds: Laura Sutta

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala

Tālr.: 29128272

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

Iepirkuma nolikumu ar pielikumiem skatīt, lejuplādēt, ŠEIT

Paziņojums par Lielupes grīvas kuģu kanāla dziļumu Navigācija slēgta

Jūrmalas ostas pārvalde pamatojoties uz 2021.gada 8.aprīļa VSIA “Latvijas jūras administrācija” veikatajiem dziļuma mērījumiem Lielupes grīvā un Lielupē informē, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls vietām ir no 0.90 cm līdz 1,7m dziļš, attiecīgi Navigācija Lielupes grīvā un kuģu kanālā ir slēgta.

Lūgums pievērst uzmanību 2021.gada 8.aprīļa dziļuma mērījumiem.

Lejuplādēt pdf failu ir iepsējams šeit.