2024.gada Lielupes grīvas kuģa kanāla dziļuma mērījumi

2024.gada martā VSIA “Latvijas jūras administrācija” ir veikusi Lielupes grīvas kuģa kanāla dziļuma mērījumus.

Lielupes grīva kuģu kanāla dziļuma mērījumi 2024