Iepirkums “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas ostas pārvalde izsludina atkārtotu iepirkumu “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2024/2, padziļināšanas darbu veikšanai 2024.gadā.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks: līdz 2024. gada 26. aprīļa plkst.14:00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Ieprikums izbeigts bez rezultāta.