Noslēgusies Izsole par Pašapkalpošanās tirdzniecības iekārtas uzstādīšanu Tīklu ielā 10, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde organizē izsoli par Pašapkalpošanās tirdzniecības iekārtas uzstādīšanu Tīklu ielā 10, Jūrmalā.

Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski līdz 2024. gada 27.maijam (ieskaitot), nosūtot uz e- pastu: osta@jurmala.lv, aizpildot un parakstot Rakstiskas izsoles noteikumiem pielikumā pievienoto pieteikuma formu.

Papildu informāciju par iepirkumu vai objektu apskati ir iespējams saņemt Jūrmalas ostas pārvaldē, zvanot 29128272 vai rakstot uz e-pastu osta@jurmala.lv.

Izsoles noteikumi: pieejami šeit

Rīkojums Par tirdzniecības vietas izsoles organizēšanu: pieejams šeit

IZSOLES REZULTĀTI– SIA “Coffee Address” piedāvātā līgumcena 234,00 EUR bez PVN.