Jūrmalas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns 2018.-2021.gadam

Informējam, ka Jūrmalas ostas pārvalde ir izstrādājusi kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu triju gadu periodam, pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta 6.daļu un 2002. gada 8. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” un citiem nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kas ir saistoši Jūrmalas ostai kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas jomā.

2018.gada 8.janvārī Jūrmalas ostas pārvaldes valdes sēdē tika apstiprināts Jūrmalas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns triju gadu periodam, kas 2017.gada 11.decembrī tika saskaņots ar Valsts vides dienestu.

Atkritumu apsaimniekošanas plānā ir iekļauta šāda informācija:

  1. Starptautiskie un Latvijas normatīvie akti atkritumu nodošanas, pieņemšanas un apsaimniekošanas jomā;
  2. Kuģu radīto atkritumu nodošanas un apsaimniekošanas kārtība;
  3. Informācija par atkritumu apsaimniekotāju;
  4. Samaksas kārtība, kas noteikta par kuģa radīto atkritumu pieņemšanu;
  5. Atkritumu pieņemšanas iekārtu atrašanās vieta Jūrmalas ostā;
  6. Personas, kas atbildīgas par atkritumu plāna ieviešanu un izpildi.

 Jūrmalas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns