Apstiprināti Jahtkluba “Jūrmala” piestātnes pakalpojumu izcenojumi 2023.gadam

Jūrmalas ostas pārvalde apstiprināja 2023.gada piestātnes Jūrmalā, Tīklu ielā 10 un Tīklu ielā 17 pakalpojumu izcenojumus

jahtklubam “Jūrmala”. Lūdzam pievērst uzmanību izmaiņām! 

Aicinām aplūkot zemāk esošo saiti, lai uzzinātu vairāk: