Latvijas partneru tikšanās

Engures Saieta namā šodien notika Rīgas plānošanas reģiona rīkotā Latvijas partneru tikšanās Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours, Nr.55) ietvaros.

Jūrmalas ostas pārvalde 2019.gadā projekta ietvaros plāno veikt ostas akvatorijas dziļuma mērījumus, Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbus un navigācijas zīmju uzstādīšanu ostas akvatorijā.