Jūrmalas ostas pārvaldes dalība izstādē Zviedrijā, Stokholmā.

Šogad Jūrmalas ostas pārvalde ir piedalījusies starptautiskā burāšanas un ūdenstūrisma izstādē Allt for Sjön” vai “Viss jūrai” Stokholmā no 06.03.2020-11.03.2020.
Dalība izstādē sniedza iespēju prezentēt Jūrmalas ostu un Jūrmalas pilsētu piesaistot jaunus potenciālos viesus Jūrmalas ostai kā galamērķim. Kopā ar Jūrmalas ostas pārvaldi stendā darbojās arī Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” partneri.Dalība starptautiskās burāšanas, ūdenstūrisma izstādēs projekta partneriem apvieno kopīgu mērķi – piesaistīt ārvalstu burātājus, prezentējot mazo ostu piedāvājumus un pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem viesiem no ārvalstīm. Dalība šāda veida izstādēs mazajām ostām paver jaunas sadarbības iespējas un tās apmeklētājiem ļauj atklāt jaunus galamērķus.Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.