2015.gada 15.maija Rīkojums Nr.3/2015

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE

LIELUPES OSTAS PĀRVALDE

Jomasiela 1/5, Jūrmala, LV-2015, mob. tālrunis 26516777

E-pasts: osta@jurmala.lv,

 R Ī K O J U M S

 2015.gada 15.maijs Nr.3/2015

 Par kuģošanas satiksmes ierobežojumiem

Jūrmalā, Lielupē posmā no dzelzceļa tilta līdz Lielupes grīvai 2015.gada 30.maijā norisināsies sezonas atklāšanas regate. Aicinām pievērst būtisku uzmanību kuģošanas drošībai. Informējam, ka kuģojot priekšroka dodama regates dalībniekiem.

Lielupes ostas pārvalde

Pārvaldnieka p.i.                                                                    Andrejs Bukins