Izbeigts iepirkums “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”

Jūrmalas ostas pārvaldes iepirkumu komisija 2021.gada 30.martā pārtrauca iepirkumumu  “Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, ID Nr. JOP 2021/1, jo piedāvājumi ieprikumā netika iesniegti (2021.gada 30.marta iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.2 ieprikumam ID Nr. JOP 2021/1).