Lielupes grīvas kuģu kanāls dabā ar navigācijas zīmēm ir iezīmēts

Informējam, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls darba vajadzībām dabā ar navigācijas zīmēm ir iezīmēts. Papildus informāciju variet iegūt sazinoties ar Jūrmalas ostas pārvaldes uzraugu-dispečeru (Atbalsta tālrunis +371 26 613 344).

Navigācijas sezona tiks atklāta pēc Latvijas Jūras administrācijas saskaņojuma saņemšanas par izvietotajām navigācijas zīmēm.