Iesniegumu formas

Iesniegums par ūdens teritorijas nomu ir pieejams šeit

Iesniegums par zemes teritorijas nomu ir pieejams šeit 

Iesniegums par piestātnes stāvvietas nomu ir pieejams šeit