Pabeigti padziļināšanas darbi Lielupes grīvā

Informējam, ka šobrīd ir pabeigti padziļināšanas darbi Lielupes grīvā. Pēc Latvijas Jūras administrācijas Lielupes grīvas kuģa kanāla atkārtotu dziļumu mērījumu saņemšanas, Jūrmalas ostas pārvalde Lielupes grīvas kuģa kanālā varēs izvietot navigācijas zīmes. Līdz tam brīdim, navigācijas sezona vēl nav atklāta un šajā laikā kuģa kanāls nav paredzēts izmantošanai. Aicinām pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas izmantot Lielupes grīvas kuģa kanālu pirms navigācijas sezonas atklāšanas un kuģa kanāla atjaunošanas.
Padziļināšanas darbi ir veikti Lielupes grīvas 2018.gada kuģa kanāla robežās. Informāciju par Lielupes grīvas kuģa kanālu dziļumiem Jūs variet iegūt sazinoties ar Jūrmalas ostas pārvaldes uzraugu-dispečeru (Atbalsta tālrunis +371 26 613 344).

Vēršam uzmanību, ka pastāv divi piekļuves ceļi Jūrmalas ostas teritorijā esošajām jahtu piestātnēm – ūdensceļš no Daugavas pa Buļļupi un ūdens ceļš pa Lielupes ieteku Rīgas jūras līcī. Ūdens ceļu pa Buļļupi šķērso tilts Bolderājā, kura augstums ir 7 m, tādējādi vienīgais ūdensceļš buru jahtu ieejai Jūrmalas ostā ir Lielupes ieteka Rīgas Jūras līcī.