Par navigācijas zīmju, boju, demontāžu Jūrmalas ostas teritorijā

Laika periodā no 5.oktobra līdz 12.oktobrim norisināsies darbi pie esošo navigācijas zīmju, boju, demontāžas kuģu kanālā un tam pieguļošajā Lielupes rajonā. Lūgums pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas kuģot, kad nav izvietotas navigācijas zīmes.

Kuģošanas līdzekļiem, kas iekļuvuši negadījumos Jūrmalas ostas kanālā, tehniskās palīdzības sniegšanai uz ūdens sazināties ar Jūrmalas ostas pārvaldi (+371 26 613 344).

Uz tikšanos Jūrmalas ostā 2021.gada sezonā!