Ūdenstilpnes nomas tiesību izsole-Priedaine 2406, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienības Priedaine 2406, Jūrmalā, daļas ar kadastra numuru 1300 005 2406, ūdenstilpes daļas 457 m2 platībā nomas tiesību izsoli. Ūdenstilpes daļa tiek iznomāta pontona, laipas novietošanai, laivu un kuteru piestātnes izveidošanai un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam uz pieciem gadiem.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē Ostā – Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, ievietojot Ostas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 29128272.

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2020.gada 30.decembrim plkst. 15.00. Izsole noteikta – 2021.gada 8.janvāris plkst. 12:00.

 Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs nomas tiesību izsoles norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir PI “Jūrmalas ostas pārvalde, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: osta@jurmala.lv