Projekts “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem”

 Projekti_1_opt

Jūrmalas ostas pārvalde īstenos Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” aktivitātes.

Projekta nosaukums Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem

(Modern and attractive small ports network through

cross-border interactive information system, joint

marketing and improved port services)

Akronīms: SmartPorts

Programma/aktivitāte Centrālās Baltijas Programma 2014-20120 / 3.prioritāte ,,Labi savienots Centrālās Baltijas reģions’’/Specifiskais mērķis 3.2. ,,Uzlaboti pakalpojumi esošajās mazajās ostās lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu tūrisma attīstībā’
Projekta īstenošanas laiks 2015.gada 1. oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim
Kopējais apstiprinātais projekta budžets 1 468 657.60 EUR
Finansējuma avots (fonds)

 

ERAF un projekta partneru līdzfinansējums
Projekta galvenie mērķi Izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem.

 

Sekmēt mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

 

Projekta aktivitātes
Aktivitāte Summa, EUR
Peldošās tehnisko ūdeņu stacijas uzstādīšana 50 000.00
Video novērošanas sistēmas ierīkošana 15 000.00
Navigācijas zīmju uzstādīšana 15 000.00
Kopā (100%): 80 000.00
Jūrmalas ostas pārvaldes (Jūrmalas pilsētas domes finansējums) (15%): 12 000.00
ERAF finansējums (85%:) 68 000.00
Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums (100%) 68 000.00
Partneri Vadošais partneris – Igaunijas mazo ostu attīstības centrs

(Eesti Väikesadamate Arenduskeskus)

 

Latvija:

Kurzemes plānošanas reģions

Rīgas plānošanas reģions

Jūrmalas ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Pāvilostas osta

 

Igaunija:

Purtse osta

Kärdla osta

Kalev jahtklubs (Tallina)

Lõunaranna osta

Kõiguste osta

 

Zviedrija:

Arhipelāga fonds (Stokholmas reģions)

 

Somija:

Sottungas pašvaldība (Ālandu salas)

Kontaktpersona Aija Kesmina

aija.kesmina@gmail.com

+371 22027476

Vairāk informācijas http://www.evak.ee/smartports.html

www.centralbaltic.eu